Djelokrug rada:

Projektovanje i izvođenje radova u oblasti elektroenergetike, telekomunikacija,
kablovske TV, gasifikacije, malih hidroelektrana, solarnih elektrana automatike
 i infrastrukturnih objekata.