• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8

MHE ILOMSKA

  

U rad je puštena i mala hidroelektrana Ilomska sa dva agregata i instalisanom snagom od 4.8 MW. Svi radovi su u potpunosti izvođeni od strane radnika Eling inžinjeringa.

ELING

Sv.Save 87 P.O. Box 99

74270 Teslić RS BIH


tel. +387(0) 53 410 300

fax. +387(0) 53 410 310


office@eling.co