TELEKOMUNIKACIJE

Preko 20 godina vršimo projektovanje i implementaciju pristupnih telefonskih mreža, spojnih puteva optičkim kablom (SPOK), računarskih mreža, antenskih sistema i kablovskih mreža. Stručni timovi uz podršku građevinske mehanizacije, naša su glavna snaga.