• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8

Telekomunikacije

TELEKOMUNIKACIJE

Preko 30 godina vršimo projektovanje i implementaciju pristupnih telefonskih mreža, spojnih puteva optičkim kablom (SPOK), računarskih mreža, antenskih sistema i kablovskih mreža. Stručni timovi uz podršku građevinske mehanizacije, naša su glavna snaga.

 

 

    


ELING

Sv.Save 87 P.O. Box 99

74270 Teslić RS BIH


tel. +387(0) 53 410 300

fax. +387(0) 53 410 310


office@eling.co