• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8

Obnovljivi izvori energije

 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

U cilju što veće iskoristivosti prirodnih potencijala za proizvodnju električne energije sa jedne strane i zaštite životne okoline sa druge strane, opšti je trend izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Dugi niz godina radimo u ovoj oblasti, kako na polju malih hidroelektrana, tako i na polju solarnih elektrana.

 
   


ELING

Sv.Save 87 P.O. Box 99

74270 Teslić RS BIH


tel. +387(0) 53 410 300

fax. +387(0) 53 410 310


office@eling.co