• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8

Ekipe Elinga na gasovodu Balkanski tok

Ekipe Elinga su uspješno izvodile radove na prvoj dionici kroz Srbiju međunarodnog gasovoda Balkanski tok. I pored teških uslova, pandemije virusa, posao je završen u planiranom roku.

  


ELING

Sv.Save 87 P.O. Box 99

74270 Teslić RS BIH


tel. +387(0) 53 410 300

fax. +387(0) 53 410 310


office@eling.co