• slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8

Izgradnja solarnih elektrana na kućama

Početkom godine stvoreni su uslovi za izgradnju solarnih elektrana po sistemu "neto mjerenja". Ekipe Elinga pronalaze tehničke mogućnosti kako da se obezbjedi proizvodnja električne energija iz solarnih modula koja je dovoljna za kompletnu potrošnju domaćinstva. 

 


ELING

Sv.Save 87 P.O. Box 99

74270 Teslić RS BIH


tel. +387(0) 53 410 300

fax. +387(0) 53 410 310


office@eling.co